Quy định sử dụng

1.Mục đích

  • Quy định này được lập ra với mục đích nêu rõ về các điều kiện, nghãi vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân người sử dụng tại website www.90sstore.vn 

2.Quyền sỡ hữu trách nhiệm

  • Tất cả nội dung trên website www.90sstore.vn như: Thông tin, hình ảnh, bài viết, dịch vụ được đăng tải điều là quyền sở hữu hợp pháp của 90’S. Chúng tôi có quyền thêm, xóa hoặc bất kỳ nội dung, chính sách, hình ảnh nào trong bất kỳ thời điểm và hoàn cảnh nào mà không cần phải thông báo chi tiết cho tất cả người dùng.
  • Người dùng có quyền sử dụng tài nguyên trên website 90sstore.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm và chọn mua sản phẩm tại 90’S. Nếu người dùng có bất kỳ thông tin nào trên web với mục đích kinh doanh, thì phải trích dẫn nguồn cũng như thông tin, hình ảnh khác để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ cùa 90’S.
  • Nếu 90’S phát hiện người dùng sử dụng hình ảnh thông tin của website 90sstore.vn với mục đích sai trái, gây ảnh hưởng đến người khác phải chịu hoàn toàn trước pháp luật.

3. Loại trừ trách nhiệm

  • 90’S không cam kết đảm bảo tính xác thực của mọi nội dung là chính xác tuyệt đối 100%, đôi khi 90’S chúng tôi cũng xảy ra những sai soát hay nhầm lẫn khi đăng tải nội dung cũng như dịch vụ tại website 90sstore.vn. Nhưng 90’S sẽ nỗ lực sẽ đưa những thông tin chính xác nhất và cập nhật những thông tin liên tục về dịch vụ sản phẩm 90’S
  • Nếu người sử dụng truy cập vào website 90sstore.vn không thể truy cập được hoặc không tải được nội dung thông tin cần tìm, thời gian truy cập bị chậm, hoặc bị trì hoãn thì 90sstore.vn không chịu trách nhiệm về các trường hợp nêu trên.
  • 90S chỉ có một trang website bán lẻ duy nhất là www.90sstore.vn với giá đã được niên yết trên thị trường. Nếu có bất kỳ trang website nào giả mạo mà không phải là www.90sstore.vn bán sản phẩm với giá thấp hoặc cao hơn, cũng như các chường trình khuyến mãi khác thì 90’S sẽ không chịu trách nhiệm
  • Các thông tin trên website www.90sstore.vn không đưa ra những thông tin, chương trình hình ảnh sai lệch hoặc trái với quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay.

4. Các quy định khác

  • 90’S có quyền sửa đổi, bổ sung, xây dựng các điều khoản của website hoặc các nội dung cụ thể khác tại bất kỳ thời điểm nào tùy vào việc quản lý và vận hành của website cũng như chính sách của ban quản trị mà không có nghĩa vụ phải thông báo cho người dùng được biết. Những quy định mới sẽ chấp nhận và tuân thủ khi được đăng tải trên website , được người dùng truy cập web và sử dụng.

Trả lời